تقویم اخبار مهم آمریکا

× ویژه معامله گران تخصصی انس طلا و بازارهای  وابسته به دلار آمریکا

 

نکات روزانه اخبار در کانال تلگرام

06 شهریور - 28 آگست

دو شنبه

قبلی | پیشبینی

 
–:–
بدون خبر مهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در تایم ترید صبح حتما از ساید نبودن بازار مطمئن بشید

07 شهریور - 29 آگست

سه شنبه

قبلی | پیشبینی

 
17:30
 
شغل های اشغال نشده
 
 
 
9.58 M 
 
 
 
9.70 M 

بازار تحت تاثیر خبر مهم چهارشنبه هست ، حتما مدیریت ریسک کنید.

08 شهریور - 30 آگست

چهار شنبه

قبلی | پیشبینی

 
15:45
تغییرات اشتغال خصوصی – غیر کشاورزی
 
 
 
 
324 K
 
 
 
 
201 K
 
 
16:00
تولید ناخالص داخلی
 
 
 
 
2.4%
 
 
 
 
2.4%
 

GDP بسیار مهمه و معمولا قبل از خبر ، برگشت های سریع میتونیم داشته باشیم

09 شهریور - 31 آگست

پنجشنبه

قبلی | پیشبینی

 
16:00
 
شاخص مدعیان بیکاری
 
 
 
 
324 K
 
 
 
 
 
324 K
 
 

در تایم ترید صبح چک کنید چون ممکنه وارد یک رنج یا کانال بشه

10 شهریور - 01 سپتامبر

جمعه

قبلی | پیشبینی

 
17:30
 
شاخص PMI – بخش تولیدی
 
 
 
 
324 K
 
 
 
 
 
 
324 K
 
 
 

ممکنه بدلیل خبر GDP اخر هفته با یک بازار کم حجم روبرو باشیم .