- یک قدم تا پایان فرآیند خرید -

مراحل دریافت اشتراک :
1) مبلغ اشتراک را به آدرس ولت زیر ارسال کنید

(توجه: حتما تتر TRC20 انتقال دهید )

2) از رسید تراکنش خود اسکرین شات بگیرید

3) اسکرین شات خود را در قسمت دریافت لایسنس

آپلود کنید (انتهای همین صفحه)

4) اشتراک شما فعال و برای شما ارسال میشود

برای کپی شدن ضربه بزنید

TNr6xPwBBLR3xMEkBkeEw33TgSq2EXRVzR